Laboratorní přístroje          Kapesní přístroje          Zákalometry                                                                                              Odběr vzorků          O nás          Kontakt


Měření zákalu - turbidity

Mobilní měření zákalu s laboratorní přesností je vyžadováno při kontrole procesů v průmyslu, ale i zdravotními ústavy nebo ekologickými institucemi při měření povrchových, pitných vod, vodních zdrojů a podobně. Mobilní sledování kvality s laboratorní přesností je proveditelné díky systému AQA a LabStation jak v terénu, tak i v laboratoři.

Pomocí sondy IDS pro měření zákalu (VisoTurb® 900-P) lze pomocí přenosných přístrojů řady MultiLine® analyzovat jak povrchové, tak i procesní vody z hlediska zákalu. Sonda VisoTurb® 900-P pracuje při 860 nm s paprskem v úhlu 90°.

Díky velice přesným standardům AMCO Clear® navázaným na N.I.S.T. se můžete spolehnout na spolehlivé výsledky. Oproti formazinovým standardům nejsou jedovaté a jsou daleko stabilnější.

Mimo normované postupy je třeba zohlednit také velikost sledovaných částic, jejich počet či vlastní zabarvení roztoku vzorku. Z tabulky je patrné, které přístroje jsou pro daný typ měření vhodnější. Například zabarvené vzorky s buněčnými kulturami dávají zcela odlišné výsledky při použití jiné lampy. Rozhodující však je interní postup zajištění kvality, protože výsledky z obou typů přístrojů jsou validní a lze je použít. 

 
Turb®
430 IR
Turb®
430 T
pHotoFlex® Turb
Turb®
355 IR
Turb®
355 T
MultiLine® Multi 3510 IDS
MultiLine® Multi 3620 IDS
MultiLine® Multi 3630 IDS
Objem > 15 ml
         
Zákalový senzor VisoTurb®
900-P
         
Řešení via LabStation
         
Kufříkové sady    
Multiparamerty s fotometrií a zákalem              
Pitná voda, nefelometrie podle EN ISO
           
Pitná voda, nefelometrie podle US EPA              
Pro hloubkové sondy              
 

Dodáváme přístroje a příslušenství WTW.

BangCo